Personuppgifter

Inledning

Unilamp Norden ("Unilamp") som en regulator fäster stor vikt vid hanteringen av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt i enlighet med personuppgiftslagen. Denna sekretesspolicy gäller webbplatsen Unilamp.se och Unilamps andra distributionskanaler.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi samlar endast personlig information som du lämnar till oss och som är nödvändiga för att utföra våra avtalsförpliktelser till dig i enlighet med lagstadgade krav. Din personliga information kommer endast att användas för andra ändamål, eller överföras till andra människor när man är överens om det eller när det är nödvändigt för oss för att uppfylla vår skyldighet till dig. Vid behov kan det vara nödvändigt att överföra informationen till Unilamps distributörer. Unilamp samlar viss information om din hårdvara och mjukvara. Den här informationen används för att driva tjänsten, för att upprätthålla tjänsternas kvalitet och för att kunna leverera statistik om användningen av Unilamp.se. Unilamp kan också samla in information om vilka sidor som besöks på Unilamps sidor. Dessa webbplatsbesöks uppgifter identifieras endast med ett unikt ID-nummer och är inte kopplat till personlig information om samtycke.

Insikt

Du har rätt att begära att få tillgång till den personliga information som lagras hos oss. En sådan begäran om tillgång kan göras genom att kontakta oss.

Radering

Du har rätt att kräva att Unilamp raderar din personliga information när det inte längre är nödvändigt att lagra för Unilamp, såvida det inte krävs enligt lag att Unilamp lagrar informationen. Unilamp kan också på eget initiativ ta bort personuppgifter när de inte längre behövs. En begäran om radering av personuppgifter kan göras genom att kontakta oss.

Användning av cookies

Användningen av cookies hjälper oss att samla in statistik från besökare av våra hemsidor. Data lagras aldrig i samband med personuppgifter. Om du väljer att inte låta din webbläsare accepterar cookies från Unilamps platser, kommer du att kunna se texten på skärmen, men du kommer inte att uppleva besöket som personligt, och du kommer inte att kunna prenumerera på dom tillhandahållande av tjänster som våran webbplats erbjuder.